Provincie Gelderland Wet natuurbescherming, locatie Heuvel 40 e.o. te Druten

DeDrutengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Provincie Gelderland Wet natuurbescherming, locatie Heuvel 40 e.o. te Druten.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben een aanvraag om ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming ontvangen voor het slopen van een sporthal en het realiseren/uitbreiden van een woonwijk in Druten, waarbij een verblijfplaats van gewone dwergvleermuis verdwijnt en gemitigeerd moet worden.Het voornemen is om de ontheffing te verlenen.Mogelijkheid van inzienHet ontwerpbesluit en bijbehorende stukken zijn gedurende zes weken na de publicatiedatum in te zien. Op verzoek sturen wij u kopieën van de stukken toe. Neem hiervoor contact op met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99.U kunt de stukken ook op afspraak inzien in het Provinciehuis. Ook hiervoor neemt u contact op met het Provincieloket. In alle gevallen vermeldt u het zaaknummer 2023-012391.Zienswijze indienen?Belanghebbenden kunnen tijdens de inzagetermijn een zienswijze indienen. Vermeld bij een zienswijze het zaaknummer 2023-012391. Onderaan het ontwerpbesluit leest u hier meer over.Wilt u meer weten?Bel het Provincieloket, telefoonnummer 026 359 99 99.

 

Onderwerp: Natuur en milieu | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/prb/2024.

Dit artikel verscheen op deDrutengids.nl op 01-03-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Druten, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deDrutengids.nl
Redactie deDrutengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Druten
  2. prb-2024-2498

Gerelateerde berichten