Ontwerpbestemmingsplan Stationsstraat 77, Druten

DeDrutengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpbestemmingsplan Stationsstraat 77, Druten.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Druten maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Stationsstraat 77, Druten’ ter inzage ligt. Het plan voorziet in de realisatie van 8 nieuwe woningen aan de Stationsstraat 77 in Druten. De bestaande bebouwing wordt gesloopt.Ter inzageDe schriftelijke stukken behorende bij het ontwerpbestemmingsplan ‘Stationsstraat 77, Druten’ zijn digitaal beschikbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is: NL.IMRO.0225.BPStationsstraat77-2302. De stukken zijn ook op afspraak digitaal in te zien in het gemeentehuis aan Heuvel 1 in Druten. Ook kunt u daar een mondelinge toelichting krijgen. Voor het maken van een afspraak of voor het stellen van vragen, zijn de medewerkers van het team vergunningverlening telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer 088 432 70 00 of per e-mail via omgevingsloket@drutenwijchen.nl.ZienswijzeDe termijn voor het indienen van een zienswijze bedraagt zes weken en vangt aan op donderdag 21 december 2023 en loopt tot en met woensdag 31 januari 2024. Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Druten, Postbus 1, 6650AA Druten. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met de medewerkers van het team vergunningverlening.KostenverhaalIn verband met het ontwerp bestemmingsplan Stationsstraat 77, Druten zal de gemeente een overeenkomst met de initiatiefnemer aangegaan. Vanwege deze overeenkomst zal geen exploitatieplan worden vastgesteld. Tegen deze overeenkomst zal geen bezwaar en beroep open staan.Druten, 20 december 2023Burgemeester en wethouders van Drutenmevrouw S.W.P.J. Sengers, burgemeestermeneer B.P.P. Janssen, gemeentesecretaris

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deDrutengids.nl op 21-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Druten, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deDrutengids.nl
Redactie deDrutengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Druten
  2. gmb-2023-536713

Gerelateerde berichten