Gemeente Druten - Inrichten persoonsgebonden gehandicaptenparkeerplaats - Wilhelminastraat 87

DeDrutengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Druten - Inrichten persoonsgebonden gehandicaptenparkeerplaats - Wilhelminastraat 87.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Registratienummer: Z/23/148631 Gemeenteblad: 2023, nr.   Onderwerp: Inrichten persoonsgebonden gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Wilhelminastraat 87 in Druten.   Het college van burgemeester en wethouders van Druten   Gelet op: - artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW), - artikel 18 van de WVW, - artikel 15 van de WVW 1994, - artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW), - artikel 24 onder a van het BABW dat in overeenstemming met dit artikel overleg is gevoerd met de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district Gelderland-Zuid en dat op 4 augustus 2022 positief is geadviseerd; - het feit dat de Wilhelminastraat in eigendom, beheer en onderhoud is bij de gemeente Druten.   Overwegende dat: • een burger een verzoek heeft ingediend een persoonsgebonden gehandicaptenparkeerplaats te realiseren ter hoogte van Wilhelminastraat 87; • de betreffende bewoner beschikt over een gehandicaptenparkeerkaart en ingezetene is van de gemeente Druten; • de betreffende bewoner maximaal 100 meter aaneengesloten kan lopen, wat is opgenomen in het medische advies van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ); • bij inspectie ter plaatse door de wijkbeheerder is geconstateerd dat er op de locatie voldoende ruimte aanwezig is om een persoonsgebonden gehandicaptenparkeerplaats te realiseren; • de parkeerdruk vooral in de avonduren hoog is; • dit juist een reden is om mee te werken aan het verzoek voor een gehandicaptenparkeerplaats op deze locatie; • de wijkbeheerder en de betreffende bewoner overleg hebben gehad, waarbij is besloten dat de gekozen locatie de meest ideale parkeerplaats is; • het voor in- en uitstappen wenselijk is een parkeerplaats langs een weg, groenstrook of pad te gebruiken, waardoor in plaats van twee slechts één algemene parkeerplaats wordt gebruikt; • hiermee de verschillende belangen die in de omgeving spelen tegen elkaar zijn afgewogen; • de doelstellingen van dit verkeersbesluit zijn het verbeteren van de bruikbaarheid van de weg, en het vergroten van de verkeersveiligheid. Op basis van art. 2, lid 1 van de WVW liggen de belangen van vrijheid van het verkeer, de bruikbaarheid van deze wegen en een veilige inrichting van de weg ten grondslag aan het verkeersbesluit. Deze belangen zijn in de voorgaande overwegingen tegen elkaar afgewogen.   nemen, gelet op het voorgaande, de volgende   B E S L U I T E N :   I. De op de tekening 001683 aangegeven openbare parkeerplaats aan te wijzen als een persoonsgebonden gehandicaptenparkeerplaats voor de betreffende bewoner door middel van een van kenteken voorzien verkeersbord E6 (RVV). II. Het besluit te laten vervallen zodra het recht op een gehandicaptenparkeerkaart vervalt, dan wel de bewoner verhuist of de bewoner komt te overlijden.   Namens het college van burgemeester en wethouders van Druten,   Yoerik Groen beleidsmedewerker fysieke leefomgeving, team gebiedsinrichting     Datum: 30 november 2023   Bijlage 1: Situatietekening Wilhelminastraat 87 in Druten Bijlage 2: Advies politie-eenheid Oost-Nederland Bijlage 3: bezwaarschriftbijsluiter   Bezwaar Het verkeersbesluit ligt vanaf de publicatiedatum gedurende 6 weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen, tot uiterlijk zes weken na heden, tegen dit besluit schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Gemeente Druten, Postbus 1, 6650 AA Druten. Zie hiervoor de bezwaarschriftbijsluiter.

 

Onderwerp: verkeersbesluit, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deDrutengids.nl op 07-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Druten, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deDrutengids.nl
Redactie deDrutengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Druten
  2. d7010c6ada91456958a5b1f0ea6648b6

Gerelateerde berichten