Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid ‘t Erf, Druten’

DeDrutengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid ‘t Erf, Druten’.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Druten maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘t Erf, Druten’ ter inzage ligt. Het plan voorziet in het realiseren van een vierlaags appartementencomplex met 49 sociale huurappartementen, inclusief een bijbehorende landschappelijke inpassing. Het plangebied ligt aan de Van Heemstraweg in Druten. Burgemeester en wethouders maken ook bekend dat zij voor dit plan van plan zijn om een hogere waarde te verlenen voor het overschrijden van de voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai van 48 dB, in overeenstemming met het bepaalde in artikel 110a van de Wet geluidhinder. Ter inzage De schriftelijke stukken behorende bij het ontwerpbestemmingsplan zijn op afspraak in te zien in het gemeentehuis aan Heuvel 1 in Druten. Ook kunt u daar een mondelinge toelichting krijgen. De medewerkers zijn voor het maken van een afspraak telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer 088 432 70 00 of per e-mail via omgevingsloket@drutenwijchen.nl. Het ontwerpbestemmingsplan is ook digitaal beschikbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is: NL.IMRO.0225.druHetErf-2302. Zienswijze De termijn voor het indienen van een zienswijze bedraagt zes weken en vangt aan op 14 december 2023 en loopt tot en met 24 januari 2024. Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Druten, Postbus 1, 6650 AA, Druten. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met de medewerkers van de balie Bouwen en Leefomgeving. Kostenverhaal In verband met het ontwerp bestemmingsplan ‘’t Erf, Druten’, gaat de gemeente een overeenkomst met de initiatiefnemer aan. Vanwege deze overeenkomst wordt geen exploitatieplan vastgesteld. Tegen de overeenkomst staat geen bezwaar en beroep open. Druten, 13 december 2023 Burgemeester en wethouders van Druten mevrouw S.W.P.J. Sengers, burgemeester meneer B.P.P. Janssen, gemeentesecretaris

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deDrutengids.nl op 14-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Druten, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deDrutengids.nl
Redactie deDrutengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Druten
  2. 95d779cc97aa01d8423296227bd66f38

Gerelateerde berichten