Ontwerpbestemmingsplan Scharenburg, Klepperheide en Van Heemstraweg Druten

DeDrutengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpbestemmingsplan Scharenburg, Klepperheide en Van Heemstraweg Druten.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Druten maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Scharenburg, Klepperheide en Van Heemstraweg Druten ter inzage ligt. Het plan voorziet in de realisatie van vijf nieuwe woningen ter plaatse van het bedrijfsperceel nabij de kruising van de Scharenburg en Klepperheide evenals de twee aanwezige bedrijfswoningen om te zetten naar een burgerwoning. Het bestaande bedrijfsgebouw wordt gesloopt. Het plangebied ligt rond Scharenburg 4 in Druten. Burgemeester en wethouders maken tevens bekend dat zij voor het voorliggende plan voornemens zijn een hogere waarde te verlenen voor het overschrijden van de voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai van 48dB tot maximaal 55 dB, in overeenstemming met het bepaalde in artikel 110a van de Wet geluidhinder. Ter inzage De schriftelijke stukken behorende bij het ontwerpbestemmingsplan Scharenburg, Klepperheide en Van Heemstraweg Druten zijn digitaal beschikbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is: NL.IMRO.0225.BPdruScharenburg-2202. De stukken zijn ook op afspraak digitaal in te zien in het gemeentehuis aan Heuvel 1 in Druten. Ook kunt u daar een mondelinge toelichting krijgen. Voor het maken van een afspraak of voor het stellen van vragen, zijn de medewerkers van het team vergunningverlening telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer 088 432 70 00 of per e-mail via omgevingsloket@drutenwijchen.nl. Zienswijze De termijn voor het indienen van een zienswijze bedraagt zes weken en vangt aan op donderdag 21 december 2023 en loopt tot en met woensdag 31 januari 2024. Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Druten, Postbus 1, 6650AA Druten. Schriftelijke of mondelinge zienswijzen over het ontwerpbesluit Hogere grenswaarden kunnen tijdens bovengenoemde periode door belanghebbenden worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester wethouders van Druten, Postbus 1, 6650AA Druten. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met de medewerkers van het team vergunningverlening. Kostenverhaal In verband met het ontwerp bestemmingsplan Scharenburg, Klepperheide en Van Heemstraweg Druten zal de gemeente een overeenkomst met de initiatiefnemer aangegaan. Vanwege deze overeenkomst zal geen exploitatieplan worden vastgesteld. Tegen deze overeenkomst zal geen bezwaar en beroep open staan. Druten, 20 december 2023 Burgemeester en wethouders van Druten S.W.P.J. Sengers, burgemeester B.P.P. Janssen, gemeentesecretaris

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deDrutengids.nl op 21-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Druten, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deDrutengids.nl
Redactie deDrutengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Druten
  2. 7c6daf8822c50eafa3748664d34c6966

Gerelateerde berichten