Vastgesteld bestemmingsplan Geerstraat 8 Druten

DeDrutengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Vastgesteld bestemmingsplan Geerstraat 8 Druten.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Druten maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering op 14 december 2023 het bestemmingsplan Geerstraat 8 Druten gewijzigd heeft vastgesteld. Ter inzage De schriftelijke stukken behorende bij het bestemmingsplan zijn digitaal beschikbaar via de website https://omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart/ Het identificatienummer is NL.IMRO.0225.BPDrutenGeerstr8-2203. De stukken zijn ook op afspraak digitaal in te zien in het gemeentehuis aan Heuvel 1 in Druten. Ook kunt u daar een mondelinge toelichting krijgen. Ook kunt u dan een mondelinge toelichting krijgen. Voor het maken van een afspraak of voor het stellen van vragen, zijn de medewerkers van het team vergunningverlening telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer 088 432 70 00 of per e-mail via omgevingsloket@drutenwijchen.nl. Beroep De termijn voor het instellen van een beroep tegen het vaststellingsbesluit bedraagt zes weken en vangt aan op 1 februari 2024 en loopt tot en met 13 maart 2024. Gedurende deze termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Dit beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die zich tijdig met zienswijzen tot de raad hebben gewend en door andere belanghebbenden. Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Voorlopige voorziening Beroep heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat indien u wilt voorkomen dat het bestemmingsplan na afloop van de beroepstermijn in werking treedt u de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak kunt verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Indien binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Druten, 31 januari 2024 Burgemeester en wethouders van Druten mevrouw S.W.P.J. Sengers, burgemeester meneer B.P.P. Janssen, gemeentesecretaris

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deDrutengids.nl op 01-02-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Druten, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deDrutengids.nl
Redactie deDrutengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Druten
  2. 3b4191c31748897202bd83dd5c0f2c17

Gerelateerde berichten