Aanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Druten

DeDrutengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Aanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Druten.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Druten; de burgemeester van Druten; ieder voor zover bevoegd; namens deze de domeinmanager bedrijfsvoering van de Werkorganisatie Druten Wijchen; gelet op het bepaalde in artikel 5:11 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 18.6 Omgevingswet en artikel 6.2 Algemene Plaatselijke verordening; Besluit: 1.De functionarissen in dienst bij of werkzaam ten behoeve van de Werkorganisatie Druten Wijchen in de volgende functies binnen het domein Fysieke Leefomgeving generiek aan te wijzen als toezichthouder, als bedoeld in artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht en artikel 6.2 van de Algemene plaatselijke verordening, voor het grondgebied van de gemeente Druten: Team juridische advisering FL -Juridisch Adviseur A -Juridisch Adviseur B -Juridisch beleidsadviseur Deze toezichthouders worden belast met toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de: •Algemene Plaatselijke Verordening •Omgevingswet •Woningwet •Erfgoedwet, Erfgoedverordening •Wet milieubeheer •Leegstandswet •Huisvestingswet •Marktverordening •Wet op de kansspelen 2.De functionarissen in dienst bij of werkzaam ten behoeve van de Werkorganisatie Druten Wijchen in de volgende functies binnen het domein Fysieke Leefomgeving generiek aan te wijzen als toezichthouder, als bedoeld in artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht, voor het grondgebied van de gemeente Druten: Team gebiedsinrichting -Beleidsadviseur B Deze toezichthouders worden belast met toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de: •Erfgoedwet •Erfgoedverordening 3.De functionarissen in dienst bij of werkzaam ten behoeve van de Werkorganisatie Druten Wijchen in de volgende functies binnen het domein Publiekszaken generiek aan te wijzen als toezichthouder, als bedoeld in artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht, artikel 6.2 van de Algemene plaatselijke verordening en artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen, voor het grondgebied van de gemeente Druten: Team Fysiek -Toezichthouder/ BOA -Integraal BOA -Coördinator BOA Deze toezichthouders worden belast met toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de: •Algemene Plaatselijke Verordening •Omgevingswet •Woningwet •Erfgoedwet, Erfgoedverordening •Wet milieubeheer •Leegstandswet •Huisvestingswet •Alcoholwet •Marktverordening •Wet op de kansspelen •Wet basisregistratie personen •Wegsleepverordening 4.De functionarissen in dienst bij of werkzaam ten behoeve van de Werkorganisatie Druten Wijchen in de volgende functies binnen het domein Publiekszaken generiek aan te wijzen als toezichthouder, als bedoeld in artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht en artikel 6.2 van de Algemene plaatselijke verordening, voor het grondgebied van de gemeente Druten: Team Fysiek -Vergunningverlener A Deze toezichthouders worden belast met toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de: •Algemene Plaatselijke Verordening •Omgevingswet •Woningwet •Erfgoedwet, Erfgoedverordening •Wet milieubeheer •Leegstandswet •Huisvestingswet •Marktverordening •Wet op de kansspelen 5.De functionarissen in dienst bij of werkzaam ten behoeve van de Werkorganisatie Druten Wijchen in de volgende functies binnen het domein Publiekszaken generiek aan te wijzen als toezichthouder, als bedoeld in artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht, artikel 6.2 van de Algemene plaatselijke verordening en artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen, voor het grondgebied van de gemeente Druten: Team Fysiek -Vergunningverlener B Deze toezichthouders worden belast met toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de: •Algemene Plaatselijke Verordening •Omgevingswet •Woningwet •Erfgoedwet, Erfgoedverordening •Wet milieubeheer •Leegstandswet •Huisvestingswet •Marktverordening •Wet op de kansspelen •Wet basisregistratie personen 6.De functionarissen in dienst bij of werkzaam ten behoeve van de Werkorganisatie Druten Wijchen in de volgende functies binnen het domein Publiekszaken generiek aan te wijzen als toezichthouder, als bedoeld in artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht, artikel 6.2 van de Algemene plaatselijke verordening, artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen en artikel 8 en 10 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen, voor het grondgebied van de gemeente Druten: Team Fysiek -Handhaver bouwzaken Deze toezichthouders worden belast met toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de: •Algemene Plaatselijke Verordening •Omgevingswet •Woningwet •Erfgoedwet, Erfgoedverordening •Wet milieubeheer •Leegstandswet •Huisvestingswet •Marktverordening •Wet op de kansspelen •Wet basisregistratie personen •Wet basisregistratie adressen en gebouwen 7.De functionarissen in dienst bij of werkzaam ten behoeve van de Werkorganisatie Druten Wijchen in de volgende functies binnen het domein Fysieke leefomgeving generiek aan te wijzen als toezichthouder, als bedoeld in artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht, artikel 8 en 10 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen en artikel 6 van de Wet basisregistratie grootschalige topografie, voor het grondgebied van de gemeente Druten: Team GEO informatie -Adviseur geo informatie -Medewerker geo -Ondersteunend medewerker geo -Medewerker gegevensbeheer -Specialist Geo Deze toezichthouders worden belast met toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de: •Wet basisregistratie adressen en gebouwen •Wet basisregistratie grootschalige topografie 8.De functionarissen in dienst bij of werkzaam ten behoeve van de Werkorganisatie Druten Wijchen in de volgende functies binnen het domein Fysieke leefomgeving generiek aan te wijzen als toezichthouder, als bedoeld in artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht en artikel 6.2 van de Algemene plaatselijke verordening, voor het grondgebied van de gemeente Druten: Cluster Ruimtelijk beheer -Teammanager ruimtelijk beheer Cluster Ruimtelijk beheer, Team Wijchen Noord -Wijkbeheerder -Voorman wijkbeheer -Medewerker wijkbeheer Cluster Ruimtelijk beheer, Team Wijchen Zuid -Wijkbeheerder -Voorman wijkbeheer -Medewerker wijkbeheer Cluster Ruimtelijk beheer, Team Wijchen Centrum -Wijkbeheerder -Voorman wijkbeheer -Medewerker wijkbeheer Cluster Ruimtelijk beheer, Team Wijchen Buitengebied -Wijkbeheerder -Voorman wijkbeheer -Medewerker wijkbeheer Cluster Ruimtelijk beheer, Team Wijchen centrale taken -Technisch medewerker ruimtelijk beheer -Medewerker wijkbeheer -Werfbeheerder -Depot medewerker Cluster Ruimtelijk beheer, Team Druten centrum -Wijkbeheerder -Voorman wijkbeheer -Medewerker wijkbeheer Cluster Ruimtelijk beheer, Team Druten buitengebied -Wijkbeheerder -Voorman wijkbeheer -Medewerker wijkbeheer Cluster Ruimtelijk beheer, Team Ruimtelijk beheer -Werkvoorbereider ruimtelijk beheer -Toezichthouder ruimtelijk beheer Deze toezichthouders worden belast met toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de: -Algemene plaatselijke verordening -Wegsleepverordening -Afvalstoffenverordening -Omgevingswet -Algemene verordening ondergrondse infrastructuren 9.De functionarissen in dienst bij of werkzaam ten behoeve van de Werkorganisatie Druten Wijchen in de volgende functies binnen het domein Fysieke leefomgeving generiek aan te wijzen als toezichthouder, als bedoeld in artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht en artikel 6.2 van de Algemene plaatselijke verordening, voor het grondgebied van de gemeente Druten: Team voorbereiding en uitvoering -Adviseur CCT beleid -Werkvoorbereider CCT -Toezichthouder CCT Deze toezichthouders worden belast met toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de: •Algemene plaatselijke verordening •Wegsleepverordening •Afvalstoffenverordening •Omgevingswet •Algemene verordening ondergrondse infrastructuren 10.De functionarissen in dienst bij of werkzaam ten behoeve van de Werkorganisatie Druten Wijchen in de volgende functies binnen het domein Publiekszaken generiek aan te wijzen als toezichthouder, als bedoeld in artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht en artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen, voor het grondgebied van de gemeente Druten: Team Specialisten Burgerzaken -Medewerker burgerzaken B -Medewerker burgerzaken A Deze toezichthouders worden belast met toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de: •Wet basisregistratie personen 11.De functionarissen in dienst bij of werkzaam ten behoeve van de Werkorganisatie Druten Wijchen in de volgende functies binnen het domein Publiekszaken generiek aan te wijzen als toezichthouder, als bedoeld in artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht en artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen, voor het grondgebied van de gemeente Wijchen: Team Klantadviseurs Burgerzaken -Medewerker burgerzaken C Deze toezichthouders worden belast met toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de: •Wet basisregistratie personen 12.De functionarissen in dienst bij of werkzaam ten behoeve van de Werkorganisatie Druten Wijchen in de volgende functies binnen het domein Publiekszaken generiek aan te wijzen als toezichthouder, als bedoeld in artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht, artikel 76A Participatiewet, artikel 6.1 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, artikel 53 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen en artikel 53 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, voor het grondgebied van de gemeente Druten: Team inkomen en ondersteuning -Consulent fraudepreventie Deze toezichthouders worden belast met toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de: •Participatiewet •Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 •Jeugdwet •Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) •Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) 13.De functionarissen in dienst bij of werkzaam ten behoeve van de Werkorganisatie Druten Wijchen in de volgende functies binnen het domein Publiekszaken generiek aan te wijzen als toezichthouder, als bedoeld in artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht, artikel 76A Participatiewet, artikel 53 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen en artikel 53 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, voor het grondgebied van de gemeente Druten: Team inkomen en ondersteuning -Consulent inkomen -Medewerker intake -Consulent participatie Deze toezichthouders worden belast met toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de: •Participatiewet •Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) •Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) 14.De functionarissen in dienst bij of werkzaam ten behoeve van de Werkorganisatie Druten Wijchen in de volgende functies binnen het domein Publiekszaken generiek aan te wijzen als toezichthouder, als bedoeld in artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht, artikel 76A Participatiewet, artikel 6.1 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, artikel 53 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen en artikel 53 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, voor het grondgebied van de gemeente Wijchen: Team inkomen en ondersteuning -Consulent inburgering Deze toezichthouders worden belast met toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de: •Participatiewet 15.De functionarissen die door Burgemeester en wethouders van de gemeente Druten en de burgemeester van Druten, ieder voor zover bevoegd, zijn aangewezen als Marktmeester belast met het toezicht op de Weekmarktverordening gemeente Druten voor de gemeente Druten, generiek aan te wijzen als toezichthouder als bedoeld in artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht, voor het grondgebied van de gemeente Druten, belast met toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de: •Wegsleepverordening 16.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2024. 17.Het Aanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Druten (m.u.v. team IBO), vastgesteld op 25 augustus 2021, wordt ingetrokken.

 

Onderwerp: verordeningen en reglementen, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deDrutengids.nl op 22-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Druten, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deDrutengids.nl
Redactie deDrutengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Druten
  2. 00e6f73297d611f883e7f442cd650e72

Gerelateerde berichten